Podwieczorki Migranckie w Warszawie

(ENGLISH BELOW)

Tydzień temu odbył się już drugi w cyklu Podwieczorków Migranckich na warszawskich squatach. Po raz kolejny udało się na jedno popołudnie stworzyć przestrzeń do swobodnej integracji zarówno osób dorosłych jak i małolatów. Tym razem miejsca udzieliło nam centrum alternatywne Przychodnia, a wsparły osoby z Warszawy i spoza stolicy. Znów mieliśmy około stu gości, w tym wielu uchodźców i osób czekających w swojej sprawie na decyzję UDSC. Pojawiło się jedzenie i nagrania muzyczne z Bliskiego Wschodu i Persji, a spontanicznie także ludowa muzyka kurdyjska na żywo.
Powołaliśmy do życia Podwieczorki Migranckie, ponieważ sądzimy, że potrzeba więcej okazji do wzajemnych spotkań ludzi o różnym statusie prawnym, ale wspólnych interesach. Każda integracja ma swój cel. Ta, którą my proponujemy, to poszukiwanie i tworzenie potencjału do budowania wzajemnego zaufania i wspierania się nawzajem w codziennej walce. W starciu z szefem zalegającym z wypłatami, urzędem utrudniającym dostęp do opieki zdrowotnej albo edukacji dziecka, czy z właścicielem nieruchomości oszukującym lokatorów nie wygramy zamykając się we własnym etnosie. Chcemy zatem przełamać podziały sztucznie kreowane przez rasistowskie organizacje i instytucje państwowe i zachęcać do coraz częstszego wspólnego działania. Z góry zapraszamy na kolejne spotkania, akcje polityczne i manifestacje!

No Borders Warsaw

A week ago, the second Migrant Afternoon was organised in Warsaw squats. Again we succeeded in creating free integrating space for adults and minors alike for one day. This time our host was the Alternative Centre “Przychodnia”, and we were supported by our friends living in Warsaw and coming from outside the capital city. Again we were visited by around 100 guests, including many refugees and asylum seekers. Food and musical recordings from the Middle East and Persia were served, and by spontaneous initiative – Kurdish music played.
We had initiated Migrant Afternoons, because we believe in a need for more occasions for people of different legal status, but united by a common interest, to come together. Every integration has some aim behind it. The one proposed by us – is a search and creation of a potential to build mutual trust and support in everyday struggle. When faced with a boss not paying in time, or with a public office obstructing the access of one’s kids to healthcare or education, or with a landlord cheating its tenants, we cannot win when limited to our own ethnicities. Therefore, we want to break artificial divisions created by racist organisations and state institutions, and to encourage ever more frequent common action. Feel invited to our upcoming meetings, political actions and demos, of which we will inform in due time!