Pierwszy Podwieczorek Migrancki w Warszawie

Witamy po zdecydowanie zbyt długiej przerwie. Wiele się w tym czasie działo i dzieje się nadal, i postaramy się to uzupełnić. Tymczasem możemy zaprosić na Pierwszy Podwieczorek Migrancki, wydarzenie, które ma zainaugurować cykl spotkań z kulturami mniejszościowymi, jakie zamieszkują Warszawę. Celem jest wzajemne poznanie się i otwarcie na siebie, poszukanie wspólnych problemów i celów. Pierwsze spotkanie poświęcone jest przychodźcom z krajów Kaukazu. Dalsze informacje na załączonych plakatach. Data i miejsce najbliższego podwieczorku:

31 stycznia g. 15:00-18:00

Infoszopa “U’Bodzia” / “Syrena”, ul. Wilcza 30, Warszawa-Śródmieście

Hello back after a break which took too long. Lots of things have been going on, and we will do our best to catch up with updating. In the meantime, we can invite you all to the First Migrant Afternoon – an event to start a series of meetings with minority cultures inhabiting Warsaw. The aim is to meet each other and open for each other, to search for common issues and common goals. The first meeting is dedicated to immigrants from the countries of the Caucasus. More info is on the attached posters. The date of the nearest Afternoon:

January 31, 3pm-6pm

Infoshop “U’Bodzia” / “Syrena”, ul. Wilcza 30, Warszawa-Śródmieście

podwieczorek migrancki 1b rupodwieczorek migrancki 1b plpodwieczorek migrancki 1b enpodwieczorek migrancki 1b ar